Välkommen till Killingen

För att få en bättre barnomsorg i hembygden bildades föräldraföreningen Killingen i Öhr.

Vid starten 1987 omfattade verksamheten barn upp till 12 år. 1993 ombildades Killingen till en ekonomisk förening, kommunen tog då över fritidsverksamheten och idag driver Killingen enbart förskoleverksamhet.

Våra barn är i åldern 1-5 år och vi har kapacitet för upp till 25 barn.

Ställ dina barn i kö via Saits »


Målsättning

Vi ägnar oss åt traditionell förskolepedagogik såsom drama, musik, skapande verksamhet, gymnastik .m.m.

Barnen är uppdelade i grupper efter ålder när vi har pedagogiska aktiviteter. Vi ger även barnen stort utrymme för frilek samt utevistelse.


Målsättning

  • Att ge barnen en social kompetens
  • Att hjälpa barnen att upptäcka världen och lära sig nya saker
  • Att ge barnen trygghet, kärlek och omsorg
  • Att vi ska känna glädje och ha roligt tillsammans
  • Att vara ute mycket
  • Att barnen känner empati och omtanke

Eget arbete

Killingen drivs av en styrelse där föräldrarna har representanter. Dessutom ingår alla föräldrarna i någon arbetsgrupp.

Föreningen har ansvar för ekonomin och personalen.

Varje förälder deltar också aktivt i verksamheten. För närvarande arbetar man i barngruppen på fredagar och vid andra tillfällen efter behov.

"En utflykt i september med sol och värme är till glädje för både barn och föräldrar"


Personal

På Killingen arbetar förskollärare och barnskötare.

Rektor: Lissie Tiinus


Kontakta oss

Besöksadress: Örtagården 342 64

Telefon: 073-354 90 08


Dokument

Klagomål >>