Killingens Föräldrakooperativ

  

Välkommen till Killingens föräldrakooperativ

Föräldrakooperativet Killingen bedriver förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år.
Vi ägnar oss åt traditionell förskolepedagogik såsom drama, musik, skapande verksamhet, gymnastik .m.m.

 

Miljö

På Förskolan Killingen har vi fördelen att befinna oss på landsbygden, nära omgiven av natur och stora grönområden där barnen kan utforska och njuta av naturen. Vår stora utomhusmiljö ger möjlighet till lek och aktiviteter utomhus. Vi strävar efter att skapa en varierad och stimulerande miljö, både inomhus och utomhus, för att ge barnen en mångsidig upplevelse

Målsättning

Medlem i killingen föräldrakooperativ

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ kräver en viss insatts av dig som förälder, men ger mycket tillbaka.
Organisationen bygger på föräldrarnas engagemang och delaktighet.


Läroplan

Pedagogerna arbetar efter läroplanen Lpfö 18.
Läs gärna mer om det här.

Verksamhet

Förskolan är indelad i fyra grupper: Myror, Kaniner, Ekorrar och Älgar, med varierande åldersintervall. Dessa grupper sammanförs regelbundet för att främja lärande mellan barn i olika åldrar.


Utveckling och behov

Vi anpassar vår verksamhet efter läroplanen och barnens individuella behov. Balansen mellan inom- och utomhusaktiviteter samt mellan lek och gemensamma aktiviteter är viktig. Vi fokuserar på språkutveckling genom tematiskt arbete och främjar lärande genom lek.