Om killingen

Vår Förskola

Förskolan Killingen är ett föräldrakooperativ i Ör, strax norr om Växjö.
Det är en liten verksamhet med sex utbildade pedagoger och plats för 25 barn i fyra grupper.
Killingen ska vara en stimulerande och utvecklande plats där barnen känner sig trygga och har roligt. Hos oss trivs alla, barn, pedagoger och föräldrar.

Killingen har en stor fin gård med varierande terräng som uppmuntrar till lek och rörelse, nyfikenhet och utmaningar. På gården finns det en stor utemiljö, träd och leksaker.

Vad innebär föräldrakooperativ?

Att vara en del av ett föräldrakooperativ betyder att du deltar aktivt och tar ansvar, men det ger tillbaka på många sätt.

Föräldrakooperativ är som ekonomiska föreningar, där alla föräldrar med barn i kooperativet är medlemmar. Det ger dig som förälder både insyn och möjlighet att påverka ditt barns dagliga liv. Att välja ett föräldrakooperativ för barnomsorg innebär att föräldrarna deltar med olika typer av arbetsuppgifter, som bokföring, löner och städning enligt ett schema. Föräldrar kan också rycka in som vikarier vid behov, vilket ger dem en unik inblick i sina barns dagliga rutiner.

Genom att vara aktiv i förskolans drift skapas gemenskap, både mellan familjer och mellan föräldrar och förskolepersonal. Medlemskapet kräver tid och engagemang, men det ger möjligheten att forma förskolan och vara nära involverad i ditt barns uppväxtmiljö.


Kösystem

1. Syskonförtur (man har syskonförtur så länge ett barn är i verksamheten den termin då syskonet skall inskolas, annars räknas det som en ny ansökan. Syskon går samtidigt)
2. Köförtur (inget barn i verksamheten) om syskon samtidigt står i kö får de samma ansökningsdatum som det första syskonets ansökningsdatum.
3. Upptagningsområde är postnummer 342 64 Ör och Hågeryds by.
4. Ansökningsdatum
5. Ålder, barn antas som är ett år vid inskolning.
6. Om man inte får plats och tackar ja till andrahandsval får man behålla sin plats i kö om man ansöker om plats igen inom max två veckor.